Официальные правила акций

Затверджено 

Наказом №20 від 01.03.2021 року

Директора ТОВ «Розетка Тревел»

Офіційні Правила програми лояльності «Спеціальні цінові пропозиції для зареєстрованих користувачів rozetka.travel»

1. Терміни та визначення, що використані в Правилах програми лояльності «Спеціальні ціни для зареєстрованих користувачів на rozetka.travel» (надалі – «Правила» та «Програма» відповідно), мають такі значення:

Програма розроблена та спрямована на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором через Сайт, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності існуючих клієнтів, а також на збільшення обсягів продажів/доходів та з метою розвитку туризму.

В рамках цієї Програми Організатор надає можливість отримати зареєстрованим користувачам сайту rozetka.travel спеціальні цінові пропозиції із знижкою на послуги з бронювання та/або покупку туристичних послуг запропонованих Постачальниками послуг за допомогою технічних можливостей сайту https://rozetka.travel, розмір знижки наведено у Додатку та залежить від спецпропозиції Постачальника послуг. Знижка надається у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми. 

Додаток – додаток (додатки), який (які) є невід’ємною частиною Правил та в якому (яких) зазначені істотні умови Програми;

rozetka.travel/Організатор програми – Товариство з обмеженою відповідальністю «Розетка Тревел»; адреса: 02121, м. Київ, Харківське Шосе, будинок 201-203, корпус 2 А, літера Ф, кімната 511; код ЄДРПОУ 42958012;

Період дії Програми – проміжок часу, протягом якого надається можливість отримати знижку на послуги з бронювання та/або покупку туристичних послуг у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми;

Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт https://rozetka.travel/, що належить rozetka.travel, через який надаються Послуги rozetka.travel та на якому опубліковано Правила;

Користувач – дієздатна фізична особа, яка зареєстрована на сайті rozetka.travel, проживає на території України*, досягла 18 років, та на момент участі у Програмі має право отримати знижку на послуги з бронювання та/або покупку туристичних послуг у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми;

Постачальник Послуг - компанія, постачальник Послуг, запропонованих на сайті https://rozetka.travel, який є офіційним, законним партнером цього сайту. Постачальником Послуг є туристичний оператор, туристичним агентом якого є rozetka.travel.

Туристичний Продукт - попередньо розроблений Постачальником Послуги (в розумінні Договору публічної оферти https://rozetka.travel/offer) комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше як дві таких послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідування об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Об’єкти тимчасового розміщення - готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Особистий Кабінет - обліковий запис Користувача в закритій зоні Сайту який доступний лише Користувачам, які пройшли процедуру реєстрації та авторизації, та містить відповідні підрозділи: «Мої замовлення», «Дані покупця» та ін.. 

2. Інші терміни, що вживаються в цих Правилах та зазначені з великої літери, застосовуються в значеннях, що визначені в Публічній пропозиції (оферті) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ» на укладення Договору про надання послуг rozetka.travel, яка розміщена на Сайті.

3. Для участі в Програмі Користувачі повинні належним чином виконувати Публічний договір оферти (https://rozetka.travel/offer) та інші документи, що є його невід’ємною частиною.

4. Оформити замовлення на Cайті можна і без реєстрації, але зареєструвавшись на Cайті та створивши Особистий кабінет, Користувач матиме наступні переваги:

4.1 rozetka.travel надає можливість усім зареєстрованим Користувачам отримати знижку на послуги з бронювання та/або покупку туристичних послуг у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми згідно умов, що зазначені в Додатку.  

5. Зі знижкою у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми Користувач має можливість ознайомитися відразу після реєстрації на Cайті rozetka.travel. 

6. Скористатися знижкою у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми має можливість зареєстрований Користувач Cайту rozetka.travel під час оформлення Замовлення на Сайті. 

7. Знижка у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми надається rozetka.travel протягом Періоду дії Програми при оформленні Замовлення Користувачем на Сайті \ при оформленні Замовлення згідно умов Програми, що наведені в Додатку. 

УВАГА! Скористатися знижкою у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми можна необмежену кількість разів протягом Періоду дії Програми. Знижка за цією Програмою лояльності не сумується паралельно із іншими акціями та пропозиціями Організатора щодо одного і того же Замовлення.

8. Для отримання спеціальної цінової пропозиції із знижкою Користувачу необхідно:

8.1 Бути користувачем послуг Організатора в розумінні Публічного Договору (оферти) про надання послуг, розміщеного за посиланням https://rozetka.travel/offer, для чого пройти успішну реєстрацію (прийняття (акцепт) Публічного договору (оферти) про надання послуг на сайті https://rozetka.travel (процедура, в ході якої дієздатна особа за допомогою заповнення відповідних форм сайту надає Адміністрації сайту https://rozetka.travel необхідну інформацію для використання Сервісів) rozetka.travel. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій та як наслідок створення Особистого Кабінету. 

9. Перелік Об’єктів тимчасового розміщення та Туристичних продуктів, доступних до бронювання та/або покупки Користувачами, інформація про умови бронювання та продажу Об’єктів тимчасового розміщення та Туристичних продуктів, вказуються на сайті https://rozetka.travel на сторінці відповідного Об'єкта тимчасового розміщення в процесі бронювання, включаючи порядок скасування бронювання, а також всі додаткові умови і правила (надання туристичних послуг), які можуть бути застосовані до Користувачів.

10. Виконуючи умови участі у Програмі Користувач погоджується із Правилами та зобов’язується їх виконувати. Шляхом здійснення особою дій на виконання умов цих Правил особа підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами. 

11. Реєструючись на сайті https://rozetka.travel Користувач одночасно підтверджує свою учать та факт ознайомлення з цими Правилами Програми і свою повну та безумовну згоду з ними.

12. Беручи участь у Програмі, Користувач розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що:

- йому може бути надіслано інформацію про умови участі у Програмі у вигляді розсилки графічних зображень (банерної реклами), а також посилання на перелік Об’єктів тимчасового розміщення та/або Туристичних продуктів, послуги з бронювання яких пропонуються Учасникам Програми за спеціальною ціною (із знижкою);

- ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором впродовж Періоду дії Програми без спеціального повідомлення або попередження Користувачів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил;

- у випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих ними, остаточне рішення приймається rozetka.travel; 

- у всьому, що не передбачено цими Правилами, rozetka.travel та Користувач керуються чинним законодавством України;

- персональні дані Учасників Програми обробляються у відповідності до умов користування відповідним програмним ресурсом Організатора;

- Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

- Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результаті яких дані Користувачів не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені.

13. Невиконання Користувачами вимог, що вказані у п.3 цих Правил унеможливлює отримання Учасником Програми послуг Організатора, а останній має право відмінити реєстрацію на сайті https://rozetka.travel/ та припинити надання послуг Користувачу, який грубо порушує Договір публічної оферти (https://rozetka.travel/offer) та інші правила користування послугами Організатора.

14. Організатор не виступає співпостачальником Постачальника Послуги, Послуга якого була обрана Користувачем і не бере участі в спорах між Користувачем та Постачальником Послуги або компанією, що надає Послуги.

Додаток до Офіційних Правил 

* За винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони мають право на отримання Спеціальної цінової пропозиції та виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати її на території України, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження.