Договір публічної оферти

Додаток № 1 до

Наказу № 9 від 13.01.2020

Публічна пропозиція (оферта)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ» на укладення

Договору про надання послуг rozetka.travel


Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ», в особі директора Челікпазу Юлії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, оголошує Публічну пропозицію (оферту) на укладання Договору про надання послуг rozetka.travel (далі – Публічна пропозиція). 

ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ", провадить діяльність, що спрямована на розвиток туризму, та діючи на підставі ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицію та бере на себе зобов’язання укласти Договори з фізичними особами, які приймуть (акцептують) дану Публічну пропозицію. 

Умови Публічної пропозиції щодо порядку надання послуг rozetka.travel однакові для всіх фізичних осіб, що прийняли (акцептували) Публічну пропозицію, для чого ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" публікує наступне:


ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


Під терміном "ми", "нас", "наше", ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" та "rozetka.travel"— слід розуміти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" (ЄДРПОУ 42958012, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 201-203, корпус 2А, ЛІТЕРА Ф, кімната 511), яке наділене правом на надання Послуг rozetka.travel, а також як туристичний агент уповноважене туристичними операторами від їх імені здійснювати оформлення та продаж Послуг.

"Сайт" — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт https://rozetka.travel/, що належить rozetka.travel, через який надаються Послуги rozetka.travel та на якому опубліковану Публічну пропозицію. Використання Сайту врегульовано нормами Договору та Законодавства.

"Договір" - Договір про надання послуг rozetka.travel, який укладається шляхом прийняття (Акцепту) Користувачем Публічної пропозиції.

"Акцепт" — повне та беззаперечне прийняття умов Публічної пропозиції, шляхом виконання Користувачем дій щодо користування Сайтом, Системою бронювання для оформлення та оплати Послуг.

"Винагорода" – плата, що сплачуються Користувачем за надані Послуги rozetka.travel, в результаті яких Користувачем виявлено намір оформити Замовлення/Бронювання Послуг. Розмір Винагороди визначається rozetka.travel в залежності від Постачальника Послуг та умов укладеного з ним договору. 

"Замовлення " — належним чином оформлений через Сайт запит Користувача на оформлення Бронювання та отримання Послуг, обраних Користувачем на Сайті.

"Бронювання, Бронь" — належним чином оформлене через Сайт Замовлення Користувача, що передбачає закріплення Користувачем обраної на Сайті Послуги за конкретною особою (або особами). Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення Броні на Сайті. Неоплачене Бронювання означає, що Замовлення зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Користувачу, який здійснив таке Бронювання на підставі відповідного Замовлення. Стан Бронювання визначається його статусом, що відображається в Особистому Кабінеті.

"Послуга" — комплекс дій, що надається Користувачу Постачальником Послуг після їх оплати на підставі укладеного за посередництвом rozetka.travel договору з Користувачем. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Користувачем самостійно при створенні Замовлення із запропонованих на Сайті варіантів. Постачальники Послуг не зобов’язані надавати будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані при створенні Замовлення. Перелік Послуг, наданих Користувачу в рамках Замовлення\Бронювання може бути змінений Постачальником Послуг в односторонньому порядку, без сповіщення Користувача. rozetka.travel надає можливість оформити Бронювання Послуги у відповідності до умов партнерських/агентських/субагентських договорів з Постачальниками Послуг.

"Послуги rozetka.travel" – діяльність rozetka.travel, що спрямована на розвиток туризму та полягає, зокрема, але не виключно, в наданні rozetka.travel Користувачам інформації, що допоможе обрати необхідний туристичний продукт (його переваги та недоліки), доступу до інформації (з використанням функціональних можливостей Сайту), що відображає різноманітні готельні комплекси (за категоріями: сімейний відпочинок, активний відпочинок, для двох тощо), наявні пакетні пропозиції Постачальників Послуг, розклад рейсів, тарифи і перевізну плату Перевізників, збори, наявність місць для здійснення транспортних та інших видів послуг, що надають Постачальники Послуг\Перевізники.

"Додаткові послуги rozetka.travel" – додаткові інформаційно-консультаційні послуги, які не входять до складу оплачуваного Туристичного продукту та полягають у заповненні необхідних документів Користувачів для перетину кордону, поданні заявок Постачальникам послуг та іншій комунікації з ними (як в усній так і письмовій формі) з метою внесення змін в оплачені/частково оплачені Замовлення/Бронювання Туристичних послуг. Ціна та порядок надання додаткових інформаційно-консультаційних послуг визначено у пункті 7.2.1.8 Публічної пропозиції.

"Електронний пасажирський квиток", "маршрутна квитанція", "страховий поліс", "електронний ваучер" — електронний документ, що зберігається в системі Постачальника Послуг або в Системі бронювання, містить повний набір даних про Послугу, відображає дані Постачальника Послуги, Перевізника, Користувачів, засвідчує придбання Послуги, підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою, зобов’язує Постачальника Послуги надати Послугу. Надається через Сайт або безпосередньо Постачальником Послуги Користувачу у вигляді електронного документа: маршрутної квитанції/електронного квитка/страхового полісу/електронного ваучера.

"Система бронювання" — інформаційна система на Сайті, що містить відомості про повний перелік доступних для оплати Послуг (для Бронювання). Зазначена інформація розміщується на Сайті відповідно до того, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми Постачальниками Послуг: глобальними системами бронювання тимчасових розміщень, авіаперевізниками або їх повноважними представниками. Інформація в системі бронювання може бути у будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Користувачу пропонується використовувати систему бронювання в режимі реально часу "як є".

"Особистий Кабінет"— обліковий запис Користувача в закритій зоні Сайту який доступний лише Користувачам, які пройшли процедуру реєстрації та авторизації, та містить підрозділи:

"Мої замовлення" - містить інформацію про всі Замовлення Користувача та деталі Бронювання;

"Дані покупця" - механізм для зберігання та редагування даних Користувача;

"Налаштування облікового запису" - механізм для зміни інформації про Користувача (ім’я, прізвище, рік народження, тощо).

"Мої вподобання" - містить інформацію про відмічені Користувачем види Послуг.

"Користувач" - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має законне право вступати в договірні відносини з rozetka.travel щодо укладення Договору та з rozetka.travel як з туристичним агентом щодо розміщення Замовлень або Бронювання Послуг на Сайті, або вказана в якості отримувача Послуг, або іншим чином користується Послугами, оплаченими за посередництвом rozetka.travel, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Користувач може бути представником юридичної особи, яка користується Послугами rozetka.travel, Послугами (без наміру подальшого перепродажу відповідної Послуги).

"Постачальник Послуг" — юридична особа, постачальник будь-яких Послуг, запропонованих на Сайті, що є офіційним, законним партнером Сайту. Постачальником Послуг є туристичний оператор, туристичним агентом якого є rozetka.travel.

"Перевізник" – юридична особа, яка безпосередньо надає послугу з перевезення Користувачів, якими обрано та оплачено Послугу за посередництвом rozetka.travel.

"платіжна картка" - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому Законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка Користувача або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором;

"Платіжна система" – банк/учасник платіжної системи/оператор послуг платіжної інфраструктури, що на договірній основі з rozetka.travel забезпечує приймання та переказ платежів з використанням реквізитів платіжних карток Користувачів за Послуги rozetka.travel та за Послуги, запропоновані на Сайті.

"Законодавство" – чинні на відповідний момент нормативно-правові акти законодавства України, в тому числі: закони України, нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, нормативно - правові акти НБУ.

"Сторони" – Користувач та ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ".

"Служба підтримки" - Служба підтримки ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ", до якої Користувач має право звернутися шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти [email protected].

Терміни, які не вказані вище в цьому розділі, використовуються в тексті Публічної пропозиції у відповідності до Законодавства.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 


1.1. Договір визначає умови та порядок надання Користувачу Послуг rozetka.travel.

1.2. Користувач, користуючись Сайтом, погоджується з умовами Договору, що викладені в цій Публічній пропозиції, яка містить також загальні умови отримання Послуг та їх оплати Користувачем.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту першого підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами, шляхом вчинення дій згідно п. 3.1. Публічної пропозиції. 

1.4. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" як туристичний агент опосередковано надає Користувачу послуги Бронювання, оформлення Послуг, а Користувач зобов’язується через 
ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" сплатити Послуги за встановленою вартістю (згідно отриманого від ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" рахунку, при цьому, в рахунку зазначається загальна сума, що має бути сплачена Користувачем на дату виставлення рахунку, яка включає вартість Послуг та розмір Винагороди). 

1.5. До відносин між Користувачем та ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" застосовуються положення Законодавства.

1.6. Оплата Послуг rozetka.travel здійснюється у національній валюті України (гривня) безпосередньо Користувачем на підставі виставленого ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" рахунку (одночасно зі сплатою Послуг) на поточний рахунок
ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ", реквізити якого вказані у відповідному рахунку-фактурі. 

1.7. Користувач самостійно обирає зручний для себе метод оплати, при цьому, Користувач має можливість здійснити\виконати платіж шляхом:

1.7.1. ініціювання безготівкового переказу коштів зі свого поточного рахунку (з використанням сервісу інтернет-банкінг, мобільний-банкінг, тощо);

1.7.2. ініціювання переказу коштів через касу/програмно-технічний комплекс самообслуговування банку/небанківської фінансової установи, що надає послуги з переказу коштів;

1.7.3. ініціювання переказу коштів на Сайті з використанням реквізитів платіжної картки, якщо це є можливим для даного сервісу та виду Послуги. 

1.8. При сплаті Послуг та Винагороди Користувач несе витрати по сплаті банківських комісій та\або відповідної Платіжної системи.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Публічна пропозиція набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Сайті та діє до дати офіційного оприлюднення заяви ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" про відкликання Публічної пропозиції.  

2.2. У разі відкликання будь-якої частини Публічної пропозиції, всі інші положення Публічної пропозиції, що не відкликані, залишаються чинними. Момент оприлюднення змін до Публічної пропозиції або Публічної пропозиції в новій редакції на Сайті вважається моментом ознайомлення Користувача з текстом таких змін до Публічної пропозиції або Публічної пропозиції в новій редакції.

2.3. Укладаючи Договір Сторони погоджуються, що дана Публічна пропозиція містить усі істотні умови Договору про надання послуг, принципи та загальні положення щодо встановлення договірних відносин між Сторонами, цілком розуміють природу Договору та послуги, що надаються на його підставі, права та обов’язки Сторін, що виникають на підставі Договору, а також наслідки, що настають для Сторін з укладанням Договору. 

2.4. Строк дії Договору необмежений, але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

2.5. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Договір є договором приєднання.

2.6. Зміна в будь-які пункти або розділи Публічної пропозиції вважається зміною умов відповідного Договору. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" має право змінювати або іншим чином редагувати даний Договір без попередження про це Користувача, а подальше користування Користувачем Сайтом означає, що Користувач автоматично прийняв зміни до Публічної пропозиції.  

2.7. Будь-які зміни, внесені в Публічну пропозицію, з моменту набрання ними чинності, однаково поширюються на всіх осіб, що уклали Договір, у тому числі, на тих, хто уклав Договір раніше дати набрання змінами і доповненнями чинності. У випадку незгоди із змінами, Користувач має право ініціювати розірвання Договору (відмовитись від Договору та не користуватися Сайтом). 


3. КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ


3.1. Користувач повинен ознайомитися з Публічною пропозицією та підтвердити свою згоду з її умовами при отриманні будь-яких Послуг rozetka.travel, а також при реєстрації Особистого Кабінету та при Замовленні будь-якої Послуги через Сайт.

3.2. Використання автоматизованої системи Сайту та пов'язаних з ним сервісів означає, що Користувач повністю згоден із: умовами Договору; будь-якими змінами чи доповненнями (додатками) до Публічної пропозиції; викладеними на відповідних сервісах Сайту, правилами та умовами придбання, використання і повернення Послуг, які в свою чергу підпорядковуються відповідним нормам Законодавства та умовам Постачальників Послуг; політикою конфіденційності; політикою боротьби з шахрайством; умовами укладеного з Постачальником Послуг договору, якщо такий присутній на обраному сервісі Сайту, де Користувач здійснює Бронювання, і який може бути запропонований Користувачу незалежно від його згоди з Договором. Всі договори, інформація про які розташована на Сайті, укладаються Користувачем безпосередньо з Постачальниками Послуг за посередництвом туристичного агента (ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ". Якщо Користувач не згоден із Договором, він має право відмовитися від користування сервісами та Сайтом.

3.3. Користуючись Сайтом Користувач підтверджує, що:

- Користувачу 18 і більше років;

- Користувач має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю;

- Користувач буде користуватися Сайтом виключно відповідно до умов Публічної пропозиції;

- вся інформація, яку подає\зазначає на Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною;

- Користувач буде користуватися Сайтом лише для того, щоб отримати Послуги rozetka.travel, а також щоб здійснювати Бронювання/купівлю Послуг для себе або для інших фізичних осіб, від імені яких він має юридичне право діяти;

- буде дотримуватися умов Договору, а також умов, передбачених Політикою конфіденційності, Політикою боротьби з шахрайством, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані до Публічної пропозиції; 

- Користувач буде своєчасно оновлювати свої контактні дані, вказані в профілі реєстрації на Сайті, слідкуватими за їх точністю та актуальністю; 

- зберігатиме в таємниці дані для авторизації на Сайті;

- погоджується отримувати комерційну та маркетингову інформацію про Послуги (за умови надання згоди);

- дає згоду на обробку своїх персональних даних;

- погоджується, що всі отримані від ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" листи в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що і комунікація у фізичній роздрукованій формі;

- жодне спільне підприємство, партнерство або трудові відносини не будуть утворені між Користувачем і rozetka.travel в результаті Договору або користання Сайтом.

3.4. Засоби інформаційної підтримки під час користування Сайтом: 

3.4.1. Користувача має можливість отримувати консультації у цілодобовому режимі з питань Послуг rozetka.travel, умов надання та оформлення Послуг, їх отримання, обміну або повернення. Для одержання даних консультацій слід звертатися до Служби підтримки. Легітимність електронних повідомлень: електронна пошта — це основний канал комунікації між ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" та Користувачем.

3.5. Сайт може включати гіперлінки та посилання на сайти третіх осіб в мережі Інтернет, які не контролюються rozetka.travel і надаються Користувачам виключно в інформаційних цілях.


4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ


4.1. Для того, щоб скористатися Послугами, Користувачу в обов'язковому порядку повинен пройти процедуру реєстрації на Сайті для відкриття Особистого Кабінету. При реєстрації Користувачем повинні бути вказані наступні дані: адреса електронної пошти (згодом використовується як логін); прізвище, ім'я; контактний телефон.

4.2. Пароль генерується самостійно Користувачем у процесі реєстрації на Сайті.

4.3. Створити Особистий Кабінет на Сайті Користувач може двома способами: повна реєстрація через форму на Сайті та/або Експрес-реєстрація через форму на Сайті з використанням профілю у Facebook, Twitter, Telegram чи Instagram, однак згодом Користувач зобов'язується надати всі вище перелічені дані.

4.4. Користувач має право вільно, у будь-який час користуватися доступом до своїх Замовлень\Бронювань та персональної інформації, розміщеної на Сайті, використовуючи свою адресу електронної пошти, що була вказана при створенні Замовлення та свій пароль. За необхідності можна скористатися функцією відновлення пароля на Сайті.

4.5. Якщо у Користувача зареєстрований Особистий Кабінет, він матиме доступ до інформації свого облікового запису, а також нестиме повну відповідальність за будь-яке використання свого облікового запису. Будь-які дії, здійснені з Особистому Кабінеті, з використанням облікових даних Користувача (email та пароль), вважаються виконаними Користувачем особисто.

4.6. Користувач може відмовитися від використання Сайту, видаливши свої облікові дані та Особистий Кабінет. Запит на видалення повинен бути надісланий з електронної адреси, зареєстрованої на Сайті, на електронну пошту Служби підтримки. Після видалення у Користувача не буде можливості відновити записи Особистого Кабінету (включаючи список Замовлень по всіх сервісах, накопичені бонуси, облікові дані).

4.7. rozetka.travel не несе відповідальності за точність та правильність інформації, наданої Користувачем при реєстрації Особистого Кабінету.


5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА БРОНЮВАННЯ


5.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: ЗАМОВЛЕННЯ ТА БРОНЮВАННЯ

5.1.1. Система бронювання містить наступну інформацію: доступні для бронювання пакетні пропозиції, включаючи інформацію про ціни, тарифи, тип кімнати/номеру тощо, розклад рейсів, норми перевезення, категорії та характеристики транспортних засобів (для транспортних послуг), дані про види транспортних засобів, наявність вільних місць, тарифи Перевізників та Постачальників Послуги, правила їх застосування, перелік запропонованих Послуг.

5.1.2. Зазначена інформація розміщується на Сайті у повній відповідності з тим, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми Постачальниками цих Послуг або їх повноважними представниками. Інформація в Системі бронювання може бути в будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Користувачу пропонується використовувати Систему бронювання в тому вигляді, в якому вона є на момент використання.

5.1.3. Здійснюючи Замволення\Бронювання через Сайт, Користувач зобов'язаний надати свою особисту персональну інформацію, вказану в п. 4.1. Публічної пропозиції; а також персональну інформацію фізичних осіб, які будуть користуватися Послугами: прізвище, ім'я, по батькові (якщо є в документі) та інші ідентифікаційні дані.

5.1.4. При оформленні Замовлення Користувач повинен заповнити всі поля, вказані в Системі бронювання як "обов'язкові" для заповнення.

5.1.5. Зміна особистих даних (будь-кого) в оформленому Замовленні веде до втрати сили погоджених у Бронюванні тарифів. Таким чином, Користувач приймає на себе всі можливі комерційні ризики (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового Замовлення, зміна тарифу, повернення грошей і ін.), пов'язані з його провинними діями з допущення помилок і неточностей у наданні особистих даних пасажирів.

5.1.6. Якщо Користувач створив Замовлення та не оплатив його протягом граничного строку, таке Замовлення не стає Бронюванням та буде автоматично скасоване Системою протягом встановленого Постачальником Послуги строку\терміну. Жодних штрафів за скасування неоплаченого Замовлення не передбачено.

5.1.7. Якщо Користувач створив Замовлення та оплатив вартість Бронювання згідно умов укладеного договору з Постачальником Послуг за посередництвом ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ", але скасував отримання Послуги, таке Бронювання буде автоматично скасоване, зі сплатою неустойки Постачальнику Послуг згідно умов укладеного договору з Постачальником Послуг за посередництвом ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ", при цьому сплачена Користувачем Винагорода поверненню не підлягає, а понесені ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" витрати на сплату послуг Платіжних систем за переказ коштів у розмірі скасованої Послуги (скасованого Бронювання) – підлягають сплаті\відшкодуванню Користувачем у повному обсязі. У разі нездійснення (відсутності) оплати за Послуги згідно умов укладеного договору з Постачальником Послуг або в строк зазначений у підтвердженні бронювання, таке Бронювання автоматично анулюється, а збитки Постачальника Послуг та rozetka.travel покладаються на Користувача.

5.1.8. Якщо Послуга передбачає знижку для дітей та/або немовлят, вік дитини та немовляти повинен потрапити у відповідні вікові категорії, встановлені Постачальником Послуги, — "дитина" та "немовля" на час заселення в готель (check-in),здійснення посадки або іншого початку користування Послугою.

5.1.9. Користувачі, у яких прізвище та ім'я, зазначені у Замовленні, не відповідають вказаним у посвідченні особи, до отримання Послуги не допускаються.

5.1.10. Якщо Постачальником Послуг в його системі бронювання передбачена можливість на підставі Замовлення вчиняти ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" дії для попереднього бронювання Послуги, тобто надано право здійснювати резервування Послуги (без Бронювання) на певний строк (надалі за текстом - «Опція»), Користувачу в Особистому Кабінеті надається можливість скористатися умовами Опції. Опція дозволяє, за умови сплати Користувачем не менше 5 % (п’яти відсотків) від вартості майбутніх Послуг, зарезервувати наявність Послуги у обраного Постачальника Послуг на обмежений період часу, із наступним здійсненням Бронювання, за умови отримання оплати Послуг згідно умов Постачальника Послуг. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" направляє Користувачу підтвердження Опції із зазначенням актуальних термінів\строків оплати Бронювання та укладення договору з Постачальником Послуг. Строк дії такої Опції встановлюється ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" і повідомляється Користувачу при створенні Замовлення. Якщо Користувач оплатив Бронювання згідно умов Опції (протягом граничного строку), сплачені кошти Користувачем в рамках Опції будуть автоматично зараховані в рахунок сплати Послуг та Винагороди. Якщо Користувач не оплатив Бронювання згідно умов Опції (протягом граничного строку), таке попереднє Бронювання буде автоматично скасоване, а фактично сплачені кошти в рамках Опції – повернуті Користувачу (жодних штрафів за не сплату Бронювання в рамках Опції не передбачено). Здійснюючи оплати в рамках Опції, Користувач розуміє, що ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" не несе відповідальності за наявність Послуги та за наявність Послуги до оплати за ціною, що була вказана під час оформлення Опції.

5.2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: ОПЛАТА

5.2.1. Користувач здійснює Бронювання обраних Послуг за ціною, що вказана на Сайті. Оплата туристичного продукту повинна бути здійснена відповідно до умов, які розміщенні на Сайті або відповідно умов укладеного за посередництвом rozetka.travel договору Користувачем з Постачальником Послуг, або відповідно до умов, які зазначені в підтверджені Бронювання, та відображені rozetka.travel та/або Постачальником Послуги в листі бронювання.

5.2.2. Послуга вважається оплаченою належним чином і в повному обсязі після надсилання Користувачу на його адресу електронної пошти, вказану ним при оформленні Замовлення, електронної версії бланку оплаченого Бронювання (встановленого зразка), що є підставою для здійснення подорожі або отримання Послуги; та/або після відображення інформації про оплачене Бронювання та можливість завантажити бланк оплаченого Бронювання в Особистому Кабінеті.

5.2.3. При ініціюванні переказу на Сайті з використанням реквізитів платіжної картки, Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжною карткою, а саме: номер картки, термін дії, CVV-код (інформація про такий код доступна тільки в Платіжній системі).

5.2.4. rozetka.travel залишає за собою право відмовити Користувачу у наданні можливості оформити Замовлення або додатково запитати копії документів держателя платіжної картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що операція з використанням платіжної картки, за допомогою якої було ініційовано переказ з метою сплати Бронювання\послуг 
rozetka.travel може бути визнана шахрайською або недійсною.

5.2.5. Відповідно до норм та вимог Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 705 від 05.11.2014, держатель зобов'язаний використовувати платіжні картку відповідно до вимог Законодавства та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це законного права або повноважень. Контроль за рухом і цільовим використанням коштів за рахунками держателів з використанням платіжних карток здійснюється власниками цих рахунків.

5.2.6. Щоб уникнути випадків різного роду неправомірного використання реквізитів платіжної картки при оплаті, всі перекази, ініційовані на Сайті і оплачені з її використанням, перевіряються в Платіжній системі. Згідно з відповідними правилами платіжних систем, з метою перевірки особи держателя платіжної картки та його правомочності щодо використання платіжної картки, Користувач зобов'язаний надати на надісланий rozetka.travel запит скановану копію паспортної картки (ID картки) або сторінок паспорта у вигляді паспортної книжечки з фотографіями, а також фото платіжної картки (номер платіжної картки необхідно приховати таким чином, щоб на фото було відображено лише останні чотири цифри номеру картки). У випадку не надання Користувачем запитуваних документів у строк, зазначений у запиті rozetka.travel або наявності сумнівів щодо їх достовірності, rozetka.travel залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення.

5.2.7. Користувач несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші визначені банком/Платіжною системою, а також за витрати, які можуть бути додані до суми переказу. Комісійні винагороди, що пов’язані з переказом коштів: міжбанківський переказ між банками - учасниками міжнародних платіжних систем за операціями із застосуванням платіжних карток, здійсненими їх держателями за межами України, а також за операціями, здійсненими в межах України держателями платіжних карток - нерезидентами України, проводиться у валюті, визначеній у відповідних договорах із платіжними організаціями міжнародних платіжних систем. Тобто, якщо Бронювання Користувачем-нерезидентом, банк-нерезидент, яким емітовано платіжну картку, може стягнути комісійну винагороду за обмін валют (курс обміну валют та сума комісії за таку операцію визначаються тільки банком у той день, коли він обробляє транзакцію). Валютні курси базуються на різних джерелах, доступних публічно, і повинні використовуватися лише як рекомендація. Курс може бути неточний, і фактичний курс обміну може відрізнятися. Курс обміну оновлюється щодня.

5.2.8. Всі кошти, що отримані ТОВ “РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ” від Користувача, за виключенням Винагороди, не належать на праві власності ТОВ “РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ”, є транзитними, і підлягають подальшому перерахуванню відповідно до умов укладених договорів між ТОВ ”РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ” і Постачальниками Послуг. 

5.2.9. Будь-які вимоги про повернення коштів, навіть якщо Користувач має право на їх повернення, мають бути адресовані безпосередньо Постачальнику Послуги та/або через Службу підтримки. ТОВ “РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ” має право допомагати Користувачу в поверненні зазначених коштів, але не гарантує їх повернення. Повернення Користувачу сум за невикористаними (частково використаним) електронними ваучерами, за виключенням сплаченої Винагороди, може здійснюватися тільки відносно електронних ваучерів, отриманих від rozetka.travel на підставі договору, укладеного з rozetka.travel як з туристичним агентом.

5.2.10. Спосіб оплати готельних послуг визначається Постачальниками Послуг. Фактична сума податків та зборів залежить від внутрішніх правил готелю та його місця розташування. Курортні збори та інші обов'язкові збори, а також певні місцеві міські податки і збори, туристичні збори або збори за проживання в готелі (якщо такі застосовуються), що підлягають стягненню із гостей безпосередньо в готелі, не включаються до тарифів.


5.3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА НЕОТРИМАНІ ПОСЛУГИ

5.3.1. Повернення коштів за Послуги завжди здійснюється відповідно до Законодавства, умов укладеного за посередництвом rozetka.travel договору Користувачем з Постачальником Послуг, правил застосування тарифів, встановлених Перевізниками та Постачальниками Послуг.

5.3.2. Порядок опрацювання заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Користувачу регламентуються особливостями повернення для кожного окремого конкретного сервісу, до якого належить придбана Послуга і доступні для ознайомлення в процесі Бронювання даної послуги.

5.3.3. Служба підтримки має право вимагати у Користувача, що ініціює повернення, скан-копії додаткових документів: паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до Законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів), довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань.


6. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ САЙТУ


6.1. БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГИ (ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ).

6.1.1 Туристичний продукт - попередньо розроблений Постачальником Послуги комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі Послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

6.1.2. Відповідно до укладеного з Користувачем договору та Бронювання Користувача, Постачальник Послуги зобов’язується надати комплекс Послуг (туристичний продукт), а Користувач зобов’язується прийняти та оплатити їх.

6.1.3. Бронювання здійснюється на Сайті та в Системі бронювання Постачальника Послуг відповідно до заповненої на Сайті форми Замовлення, за встановленим rozetka.travel зразком. Вся інформація, стосовно Постачальника Послуги надається Користувачу у підтвердженні Бронювання та/або Електронному Ваучері на вказану Користувачем електронну адресу. Користувач зобов’язаний самостійно ознайомитися з відповідними правилами.

6.1.4. Порядок Бронювання туристичного продукту та порядок розрахунків.

6.1.4.1. Користувач здійснює ініціювання Бронювання Послуги (туристичного продукту) шляхом заповнення форми Замовлення у Системі бронювання на Сайті.

6.1.4.2. Після оформлення форми Замовлення в Системі бронювання, вона підлягає обробці Постачальником Послуги. За результатом обробки Користувачу направляється підтвердження Замовлення у вигляді підтвердження Бронювання та рахунку або відмова у підтвердженні Замовлення.

6.1.4.3. Підтверджуючи Замовлення, rozetka.travel пропонує Користувачу, на вибір обрати зручний для нього варіант оплати вартості туристичного продукту, а також зручний формат виписки чи отримання рахунку, який може направлятися на зареєстровану в Системі бронювання електронну адресу Користувача.

6.1.4.4. У випадку зміни вартості Послуг, що пов’язані з підвищенням цін на авіаквитки, туристичний продукт, зборів за пальне авіакомпанією- Перевізником, такс, зборів аеропортів та інших послуг до 5 % вартості, Постачальник Послуг має право виставити рахунок на доплату, що підлягає оплаті протягом 2-х банківських днів. У разі не оплати відповідного рахунку у вказаний строк, такий договір розривається, а внесена раніше оплата повертається Користувачу, після утримання Постачальником Послуги витрат на створення туристичного продукту, що дорівнює розміру компенсації витрат Постачальника Послуги у зв’язку з розірванням договору (ануляції) а також за мінусом спаленої Винагороди. 

6.1.4.5. Початком туристичного обслуговування вважається час вильоту літака міжнародного рейсу. Перевізник має право змінити час відправлення/прибуття транспортного засобу не більш ніж на 24 години, на Постачальника Послуг поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу та іншими нормами/актами в сфері перевезень.

6.1.5. Умови відмови від Туристичного Продукту

6.1.5.1. Користувач має право відмовитись від Послуг та від Послуг rozetka.travel до початку туристичної подорожі\надання послуг за умови відшкодування Постачальнику Послуги та rozetka.travel фактично понесених ними витрат на створення туристичного продукту, на надання послуг і забезпеченню надання їх Користувачу. Заява про відмову Користувача від Послуг в письмовій формі подається\направляється Постачальнику Послуг до розгляду з дня отримання такої заяви.

6.1.6. У випадку Бронювання Послуги за один-сім календарних днів до початку подорожі, Користувач зобов’язаний сплатити повну вартість туристичного продукту під час оформлення Замовлення, шляхом перерахування коштів Постачальнику Послуг через rozetka.travel.

6.1.7. Усі види платежів по оформленню туристичного продукту проводяться в національній валюті України - гривні.

6.1.8. Користувач розуміє, що на дату повної оплати Послуг загальна вартість туристичного продукту (туристичної послуги) може бути змінена в залежності із змінами курсу гривні по відношенню до долара США чи Євро, оскільки загальна вартість туристичного продукту (туристичної послуги) визначається шляхом множення вартості Послуг, встановленої Постачальником Послуг, на відповідний внутрішній комерційний курс на дату фактичної оплати, у разі збільшення/зменшення курсу гривні по відношенню до долара США чи ЄВРО вартість неоплаченого або неповністю оплаченого туристичного продукту (туристичної послуги), пропорційно збільшується/зменшується, тільки у строки передбачені умовами оплати туру, які зазначені в підтвердженні Бронювання.

6.1.9. Курс гривні по відношенню до долара США чи ЄВРО визначається датою рахунку, виставленого Постачальником Послуг за посередництвом rozetka.travel. При порушенні термінів сплати, які зазначені в рахунку-фактурі, у разі збільшення комерційного курсу Постачальника Послуги вартість неоплаченого або неповністю оплаченого туристичного продукту (туристичної послуги) пропорційно збільшується.

6.1.10. При відмові Користувача від Послуги (туристичного продукту), який припадає на період, визначений Постачальником Послуги як "високий сезон", утримуються витрати понесені Постачальником Послуги та rozetka.travel у розмірі, що не перевищує 100% вартості замовлених Послуг незалежно від дати Бронювання.

6.1.10.1. При відмові Користувача від туристичного продукту або від авіаперевезення, питання повернення коштів за авіаперевезення вирішується відповідно до правил та тарифів авіакомпанії. У випадку, якщо до складу туристичного продукту входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, до Користувача застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. Тариф авіаквитків на регулярні та чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається. При відмові Користувача від туристичного продукту, незалежно від дати відмови, вартість за авіаквитки на чартерні та на регулярні рейси продані за тарифами перевізника, які не передбачають можливість повернення сум ("No Refund"), може стягуватися у розмірі до 100% від вартості авіаквитка.

6.1.10.2. Не з’явлення Користувача до місця початку надання Послуг в належний час вважається відмовою від туристичного продукту. У випадку неявки на рейс (no show) з будь-яких причин або у випадку інших перешкод здійснити подорож, які не залежать від rozetka.travel та/або Постачальника Послуги, з Користувача утримуються витрати у розмірі, що не перевищує 100 % від вартості туристичного продукту та розміру Винагороди.

6.1.10.3. Зміна імен та/або прізвища Користувача, строків туру, готелю, типу номеру та інших змін у заброньованому туристичному продукті за ініціативою або вини Користувача вважається відмовою від туристичного продукту. У такому випадку Користувачем оплачуються додаткові послуги Постачальника Послуг, що надаються з метою внесення змін до заброньованого туристичного продукту.

6.1.10.4. Постачальник Послуги має право відмовитись від виконання договору на надання Послуг, за умови відшкодування Користувачу сплачених коштів, крім випадків коли це відбулось з вини Користувача. Відмова від виконання такого договору з боку Постачальника Послуг до початку реалізації туристичного продукту не може бути підставою для пред’явлення з боку Користувача вимоги про відшкодування моральної шкоди.

6.1.11. У випадку невиконання умов договору на надання Послуги з боку Постачальника Послуги, Користувач має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані Послуги, за виключенням сплаченої Винагороди.

6.1.12. У випадку прийняття консульською установою чи іншим повноважним органом держави слідування Користувача рішення про відмову у видачі йому в’їзної візи з будь-яких причин, такий випадок вважається ануляцією заброньованих туристичних послуг, внаслідок чого застосовуються умови відмови від туристичного продукту та/або його ануляції.

6.1.13. У випадку дострокового припинення Користувачем строку перебування в турі, та/або невикористання замовлених Послуг з будь-яких причин, Постачальник Послуг та rozetka.travel не несе відповідальності за такі дії Користувача та не повертає сплачені ним грошові кошти за туристичний продукт\за надані послуги\за сплачену Винагорода.

6.1.14. У випадку розірвання Договору з Користувачем у зв’язку з виникненням на території країни тимчасового перебування ситуацій, пов’язаних з загрозою безпеки туристів, як то: епідемії, терористичні акти, стихійні лиха та інші подібні обставини, не визнані офіційно форс-мажорними, Користувач компенсує Постачальнику Послуг збитки у розмірі вартості послуг по обробці Бронювання, сплачує rozetka.travel Винагороду, а також витрати з оплати штрафних санкцій Постачальникам Послуг, якщо вони були виставлені Постачальнику Послуги.

6.1.15. Інформація про розміри стягнень за відмову Користувача від Послуги розміщується на Сайті, а також офіційному сайті Постачальника Послуг, з якою Користувач повинен самостійно ознайомлюватися. 


6.2. СТРАХУВАННЯ

6.2.1. Правила страхування, в тому числі правила користування Сайтом при укладенні договору страхування, способи оплати, порядок розірвання договору, анулювання страхового полісу та інші умови надання послуги є невід’ємною частиною договору публічної оферти і відрізняються залежно від обраної Користувачем страхової компанії. З ними можна ознайомитися за посиланням: https://erv.ua/ua/

6.2.2. Умови договору страхування, який буде укладений зі страховою компанією, страхові пакети, дії застрахованої особи у разі настання страхового випадку є невід’ємною частиною Правил страхування та визначаються безпосередньо страховою компанією.


6.3. ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГИ:

6.3.1. Отримання від Користувача необхідних документів та інших персональних даних, які використовуються Постачальником Послуги з метою Бронювання туристичного продукту, проведення належної підготовки до його реалізації, оформлення проїзних та інших документів, необхідних для надання туристичних послуг.

6.3.2. Відшкодування Користувачем шкоди, заподіяної Постачальнику Послуги неправомірними діями та/або відмовою від туру.

6.3.3. При Бронюванні туристичних продуктів, які мають спеціальні умови Бронювання, Постачальник Послуги має право вимагати від Користувача передплату за замовлений туристичний продукт у вигляді авансового платежу, який сплачується протягом 1-го банківського дня після Бронювання та/або за допомогою Платіжної системи, шляхом блокування необхідних коштів на поточному рахунку Користувача. У разі ануляції заявки на Бронювання (відмови Користувача від туристичних послуг), кошти сплачені по такому рахунку не повертаються.

6.3.4. У разі порушення Користувачем строків оплати вартості туристичного продукту Постачальник Послуг має право відмінити відповідне Бронювання у будь-який час після закінчення терміну оплати (передплати) туристичного продукту (туристичних послуг) зі стягненням з Користувача витрат Постачальника Послуги в розмірах, визначених Постачальником Послуги.


6.4. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГИ:

6.4.1. Здійснити Бронювання туристичного продукту та надати замовлені Послуги, у повному обсязі, в кількості, якості та у визначені у відповідному Бронюванні строки, за умови повної оплати вартості туристичного продукту Користувачем у вказані при здійсненні цього Бронювання строки.

6.4.2. Постачальник Послуги зобов’язаний інформувати Користувача шляхом розміщення на сайті Постачальника Послуги інформації про права та обов'язки Сторін договору, надати повну і достовірну інформацію про організацію, умови страхування, правила перетину державного кордону, про порядок та умови перебування за кордоном, а також надати Туристу всю необхідну інформацію згідно із статтями 19(1), 20 Закону України "Про туризм", яка розміщена на сайті Постачальника Послуг.

6.4.3. Умови договору страхування та пов’язана інформація, розміщена на сайті Постачальника Послуги та/або на сайті Страхової компанії. Страхування туристів, яким на момент Бронювання або початку подорожі виповнюється більш ніж 75 років, Постачальником Послуги не здійснюється. Користувач вправі застрахувати втрати спричинені відмовою консульством (посольством) у відкритті візи.

6.4.4. За умови оплати повної вартості туристичного продукту Користувачем, Постачальник Послуги зобов’язаний забезпечити Користувача необхідними документами на туристичний продукт, які посвідчують право Користувача на отримання туристичних послуг, а саме: проїзні документи (Електронні Квитки), Електронний Ваучер, страхові поліси, та інші документи, необхідні для надання Користувачу туристичного продукту шляхом направлення їх на електронну пошту, вказану Користувачем.

6.4.5. Інформувати Користувача про зміни умов туристичного продукту, його тривалості та програми шляхом повідомлення електронною поштою та/або по телефону негайно після того, як це стало відомо Постачальнику Послуги.

6.4.6. Постачальник має право у виключних випадках неможливості розміщення Користувача змінювати передбачені відповідним Бронюванням готелі на готелі такої ж або вищої категорії без утримання додаткової плати.

6.4.7. У випадку неможливості виконання Постачальником Послуги умов, що викладені в листі бронювання, Користувачу повернути усі сплачені ним грошові кошти за Послуги, за виключенням послуг Платіжної системи, Винагороди.


6.5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА при замовленні та отриманні Послуг:

6.5.1. Отримання необхідної і достовірної інформації, встановленої Законодавством, а також інформації про хід виконання Постачальником Послуги Бронювання на туристичний продукт.

6.5.2. Отримання інформації про наявність у Постачальника Послуги ліцензії на провадження туроператорської діяльності, банківської гарантії, інших необхідних дозвільних документів, необхідних відповідно до чинного Законодавства на сайті відповідного Постачальника Послуги, вказаного у підтверджені Бронювання та/або Електронному Ваучері.

6.5.3. Належне надання туристичного продукту (Послуг), замовленого та оплаченого Користувачем, та на належне надання Послуг rozetka.travel у відповідності з Договором.


6.6. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА при замовленні та отриманні Послуг:

6.6.1. Ознайомитись з інформацією, розміщеною на Сайті, на сайті Постачальника Послуг, з умовами Договору, Правилами бронювання турів та Правилами відмови від туристичного продукту Постачальника Послуг, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі, прийняти замовлені Послуги за умови їх повної оплати. Якщо Користувач не згодний з умовами відповідного Постачальника Послуг щодо умов відміни Бронювання туристичного продукту, він не має права укладати договір.

6.6.2. При Бронюванні послуг для іноземних громадян передавати копію багаторазової української візи та копію візи країни туру туристів нерезидентів України.

6.6.3. Забезпечити дотримання законодавства держави тимчасового перебування, в т.ч. митних, імміграційних, санітарних, протипожежних та інших правил, норм поведінки, громадського порядку, вимог культури і релігії, правил користування туристичними послугами, правил перебування в готелях та інших об'єктах розміщення, також відшкодовувати Постачальнику Послуг збитки, завдані неправомірними діями Користувача, включаючи випадки незаконної імміграції, порушення візового режиму, порушення правил повітряних перевезень, тощо.

6.6.4. Забезпечити виконання вимог дипломатичної установи (імміграційної служби) щодо особистого візиту Користувача для співбесіди або з іншої причини в разі потреби, про що Постачальник Послуги повідомляє Користувача.

6.6.5. Компенсувати в документально підтвердженому розмірі збитки, заподіяні Постачальнику Послуг внаслідок невиконання або неналежного виконання умов укладеного з ним договору, в т.ч., але не обмежуючись зняттям Користувача з рейсу, накладенням штрафу, у зв’язку з неналежним оформленням документів для перетину державного кордону України, країни подорожі, проблемами проходження прикордонного (паспортного), митного та інших видів контролю в аеропорті відправлення та прибуття; внаслідок порушення правил поведінки, громадського порядку, законів, що діють на території країни тимчасового перебування, при відмові посольства та імміграційної служби у видачі в'їзних віз, Користувачу та/ або при зміні Замовлення\Бронювання.

Про зазначені збитки Постачальник Послуги повідомляє Користувача через Сайт та/або з використанням інших засобів інформування (телефон, електрона пошта, лист).

6.6.6. Оплатити фактично понесені Постачальником Послуги витрати у випадку відмови від договору до та після початку поїздки згідно умов Бронювання, які зазначаються в листі бронювання.

6.6.7. Дотримуватись часу, зазначеного в документах на тур, та правил особистої безпеки під час подорожі, та прибути до аеропорту не пізніше ніж за 2,5 години до вильоту.

6.6.8. Мати оформлені належним чином документи для виїзду/в’їзду з/до країни подорожування (у тому числі належним чином оформлений паспорт з відповідним терміном дії та належним чином оформлену візу країни подорожування та/або транзитної країни, як що це встановленого компетентними органами цієї країни), документи необхідні для перетину кордонів дітьми до 18 років. Перевірити правильність оформлення документів, виданих Постачальником Послуг, так як Користувач несе повну відповідальність за дійсність наданих документів та відомостей про Користувача, що з ним подорожують.

Консульський збір за оформлення віз до країни з візовим режимом перетину кордону Користувач сплачує самостійно на умовах, які зазначені на сайті Постачальника Послуги.

6.6.9. При перебуванні у турі дотримуватись вказівок гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (виїзду) рейсів та часу початку реєстрації.

6.6.10. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та інших місцях перебування під час поїздки, покрити з власних коштів витрати чи збитки, спричинені в результаті неправомірних дій Користувача та/чи осіб, що з ним подорожують.

6.6.11. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Користувач.

6.6.12. Для візових напрямків мати відповідну в’їзну візу, при цьому відповідальність за дійсність такої візи покладається на Користувача.

6.6.13. При Бронюванні туристичного продукту Користувач погоджується бути застрахованим Постачальником Послуги на період туристичної поїздки на умовах Страхової компанії – партнера Постачальника Послуги, який забезпечує Користувача страхуванням при здійсненні поїздки на основі договору зі страховою компанією відповідно до ст.16 ЗУ "Про туризм", що передбачає обов’язкове (медичне та від нещасного випадку).

6.6.14. У випадку настання страхового випадку, Користувачу необхідно звернутись безпосередньо до страхової компанії за телефонами, вказаними у страховому полісі-договорі, та діяти в порядку передбаченому умовами страхового полісу.

6.6.15. В разі придбання туристичного продукту однією особою на користь інших осіб, така особа, що укладає договір на користь Користувача, що також мають статус Користувача, підтверджує і погоджується, що Користувач уклав такий договір від свого імені та імені Користувача і гарантує Постачальнику Послуг, що наділений необхідними повноваженнями вчиняти правочини від імені та в інтересах Користувача, ознайомлений з Публічною пропозицією та повідомив її умови.

6.6.16. Самостійно обов‘язково уточнювати номер рейсу та розклад за добу до вильоту.

6.6.17 Самостійно перевіряти свою електрону пошту та сайт відповідного Постачальника Послуг та відслідковувати інформацію пов’язану зі заброньованим туристичним продуктом.

6.6.18. Своєчасно сплачувати Послуги rozetka.travel згідно виставлених rozetka.travel рахунків.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

7.1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

7.1.1. Користувач має право:

7.1.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами та довідково-інформаційними розділами Сайту з метою вибору, придбання Послуги або вивчення доступних маршрутів, цін, видів, складу та умов надання Послуг.

7.1.1.2. Користуватися інформаційно-консультаційними послугами Служби підтримки.

7.1.1.3. Здійснювати придбання Послуги для третіх осіб, від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений належним чином даними особами на здійснення вибору і оплати Послуги, а також на надання їх персональних даних, необхідних для оформлення Послуги.

7.1.2. Користувач зобов'язаний:

7.1.2.1. Своєчасно повідомити усіх Користувачів про Правила та Умови, які стосуються Бронювань\умов використання Послуги, оформленої Користувачем для них або від їхнього імені, включаючи всі діючі правила і обмеження.

7.1.2.2. Виконувати положення та умови оплати Послуги, встановлені будь-ким з Постачальників Послуг, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, виплатою всіх сум у відповідний час та відповідно до встановлених тарифів, правил та обмежень Постачальника.

7.1.3. Користувач несе відповідальність, повідомлений і усвідомлює, що:

7.1.3.1. Будь-яке порушення будь-яких Правил та умов Договору, а також обмежень Постачальника Послуг може призвести до анулювання Бронювань/Замовлень, відмови в доступі до оплачених Послуг, без повернення коштів, виплачених за Бронювання/Замовлення, та/або ініціювання списання коштів з рахунку Користувача на суму збитку, понесеного в результаті такого порушення.

7.1.3.2. Всі етапи створення Замовлення: вказування маршрутів і дат, вибір рейсів, внесення даних, вибір методів оплати та інше — це виключно самостійний вибір Користувача. Користувач несе повну відповідальність за коректність даних, що вводяться ним при оформленні Бронюванні. Внесена Користувачем інформація автоматично фіксується в Системі бронювання, у внутрішній базі Постачальників Послуг, а також у системі rozetka.travel для подальшого формування Замовлення.

7.1.3.3. Користувач несе одноосібну відповідальність за дотримання умов та правил роботи\надання Послуг обраного Постачальника Послуг.

7.1.3.4. Користувач несе повну відповідальність за наявність і коректне оформлення документів, віз, необхідних для перетину кордону країн транзиту та прибуття. Термін дії паспорта та інших документів Користувача повинен відповідати вимогам приймаючих країн.

7.1.3.5. Користувач несе повну відповідальність за своєчасне надання Сайту своїх візових та адресних даних про місце проживання у пункті призначення для внесення інформації в оплачене Бронювання, якщо це вимагає Постачальник послуги.

7.1.3.6. Користувач самостійно несе відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей.

7.1.3.7. Шахрайство (або його спроби) при оплаті Послуги на Сайті може призвести до проблем при отриманні віз при безпосередній реєстрації на рейс і т.п.

7.1.3.8. Шахрайство (або його спроби) з платіжними картками тягнуть за собою відповідальність, відповідно до Законодавства.

7.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ rozetka.travel

7.2.1. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" МАЄ ПРАВО:

7.2.1.1. На свій розсуд, у будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Користувачів: додавати нові та/або скорочувати наявні Послуги Постачальників Послуг, доступні на Сайті сервіси і функціонал; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати/скорочувати методи оплати, доступні Користувачам для оплати Замовлень\Винагороди на Сайті.

7.2.1.2. Без повідомлення Користувачів призупинити надання Послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт.

7.2.1.3. Виправляти будь-які помилки у вартості Послуг на Сайті та/або у створених Замовленнях (оплачених та неоплачених), заброньованих по невірній ціні. В даному випадку, якщо це можливо, Користувачу буде запропоновано зберегти Замовлення з правильною ціною або анулювати Бронювання без стягнення штрафу.

7.2.1.4. На свій власний розсуд, відмовляти кому-небудь в доступі до Сайту та запропонованих Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Користувача.

7.2.1.5. Виконувати дії, регламентовані Політикою боротьби з шахрайством.

7.2.1.6. Збирати інформацію про Замовлення Користувача на Сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на сайті.

7.2.1.7. Пропонувати Користувачу платні або безкоштовні додаткові Послуги, наприклад, послугу повідомлення про затримку або скасування рейсу у вигляді СМС; послугу рекомендації по вибору готелю при пошуку авіаквитків; послуги страхування та інші. Залежно від кроку діалогу Бронювання, на якому пропонується додаткова Послуга, її вартість або включається в загальну вартість Замовлення/Бронювання, або пропонується до оплати окремо.

7.2.1.8. ТОВ «РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ» має право надавати Користувачу/Туристу додаткові інформаційно-консультаційні послуги, які не входять до складу оплачуваного Туристичного продукту та полягають у заповненні необхідних документів Користувачів для перетину кордону, поданні заявок Постачальникам послуг та іншій комунікації з ними (як в усній так і письмовій формі) з метою внесення змін в оплачені/частково оплачені Замовлення/Бронювання Туристичних послуг, а саме надання інформаційного та консультаційного супроводу щодо: 

- узгодження з Постачальником послуг інших строків отримання Туристичних послуг (перенесення туру на іншу дату: вильоту/повернення, зміна тривалості туру, )

- перенесення часу надання послуги з перевезення (перебронювання квитків на інший час вильоту); 

- зміна імен та/або прізвищ (заміна одного Користувача іншим), кількості туристів та іншої інформації про Користувачів Туристичних послуг у Замовленні/Бронюванні;

 - зміни обраного готельного комплексу та/або готельного номеру (типу, категорії) на інший;

- зміна країни (направлення) надання Туристичних послуг 

- внесення інших змін до Туристичних послуг у Замовленні/Бронюванні.

Умовами надання вищевказаних додаткових послуг є:

- повна або часткова оплата Користувачем Замовлення/Бронювання Туристичних послуг;

- підтвердження Постачальником послуг внесення змін у Замовлення/Бронювання Туристичного продукту;

Користувачі мають можливість замовити додаткову інформаційно- консультативну послугу у будь-який час до дати закінчення туру.

Для того, щоб отримати додаткові інформаційно-консультативні послуги, Користувач повинен звернутися безпосередньо до ТОВ «Розетка Тревел» за адресою електронної пошти [email protected]. За умови підтвердження Постачальником послуг можливості надання ТОВ «Розетка Тревел» додаткової послуги та на підставі відповідної заявки Користувача ТОВ «Розетка Тревел» виставляє рахунок на оплату Послуг. 

Ціна зазначених додаткових інформаційно-консультаційних послуг складає 500,00 грн. в т.ч. ПДВ за звернення щодо кожного обраного Замовлення/Бронювання Туристичного продукту Користувача з метою внесення змін до оплачених/частково оплачених та/або заброньованих Туристичних послуг. 

Замовляючи додаткові інформаційно-консультаційні послуги Користувач розуміє та погоджується з тим, що ТОВ «Розетка Тревел» лише узгоджує з Постачальником послуги внесення змін у Замовлення/Бронювання Туристичного продукту та не несе відповідальності за неможливість Постачальника послуг здійснити внесення змін в заброньований/оплачений Туристичний продукт у зв’язку із положеннями, викладеними в договорах на туристичне обслуговування, правилами та умовами придбання, використання та повернення послуг, які підпорядковуються відповідним нормам законодавства у сфері туризму та умовам Постачальників послуг. 

У разі відмови Користувача від замовлених Туристичних послуг сплачені кошти за надані додаткові інформаційно -консультативні послуги поверненню не підлягають. 

7.2.2. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" ЗОБОВ’ЯЗАНЕ:

7.2.2.1. Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту та наданні Послуг rozetka.travel належним чином.

7.2.2.2. Інформувати Користувача про зміну переліку Послуг або про неможливість виконати оплачену Послугу, за умови, що Постачальник Послуг своєчасно проінформували про це Сторону ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ".

7.3. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.3.1. rozetka.travel не виступає співпостачальником Постачальника Послуги, Послуга якого була обрана Користувачем і не бере участі в спорах між Користувачем та Постачальником Послуги або компанією, що надає Послугу.

7.3.2. rozetka.travel не надає юридичних послуг і не представляє інтереси Користувача перед Постачальниками Послуг, а також іншими особами.

7.3.3. Користувач повинен знати, що Служба підтримки не обробляє листи, відправлені Користувачем на електронну адресу [email protected], навіть якщо з цієї адреси було отримано повідомлення від Сайту.

7.3.4. Ні за яких обставин rozetka.travel не несе відповідальності і не надає відшкодування, а також не гарантує точності і відмовляється від усіх зобов'язань за які би там не було помилки або інші неточності, упущення, заяви, гарантії, порушення або недбалість, що стосуються товарів і послуг усіх без винятку Постачальників Послуг, доступних на Сайті (включаючи ціни, схеми місць, фотографії, перелік, опис Послуг, статистичні дані тощо), оскільки більша частина даної інформації надається відповідними Постачальниками Послуг; або за різного роду тілесні ушкодження, смерть, пошкодження власності або інший збиток чи додаткові витрати в результаті вищеперерахованого; за збитки та втрати, понесені в процесі поїздок в різні точки світу. Незважаючи на компетентність та ретельний відбір Постачальників Послуг, крім того rozetka.travel не має можливості здійснювати тотальну незалежну перевірку наданої Постачальниками Послуг інформації, однак rozetka.travel докладе максимум зусиль, аби забезпечити надання Послуги Користувачу повною мірою; у разі затримок, відмін, зміни маршруту, надмірного Бронювання, недоглядів, форс-мажорних обставин або інших причин, які знаходяться поза нашим прямим регулюванням, за збитки або будь-які додаткові витрати Користувачів внаслідок дій будь-якого уряду або влади; за незручності та втрати, отримані в результаті надання недостовірної інформації при користуванні Сайтом; за не доставку системами зв'язку та несвоєчасне прочитання/або не прочитання клієнтом СМС, а також за своєчасну перевірку Користувачем своєї електронної поштової скриньки, зазначеної при створенні Замовлення, на яку може бути відправлена інформація, що стосується створених на Сайті Замовлень; у разі недбалого ставлення Користувача до безпеки та захисту його персональних даних. Якщо треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних Користувача, що заподіяло збитки Користувачу; за якість різних каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Користувача до Послуг або оператора служби підтримки. І якщо внаслідок поганого зв'язку стався збій при виборі Послуги, оформленні, або при оплаті Замовлення/Бронювання.

7.3.5. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" не несе перед Користувачем відповідальності у разі повної або часткової непрацездатності Сайту та його компонентів протягом якого-небудь часу, а також за відсутність можливості доступу Користувача до сайту або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути: змінені без повідомлення Користувача, обмежені за часом, наявністю місць і термінів попереднього Замовлення, датами подорожі, термінами мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних днів і свят, сезонним коливанням цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю Систем бронювання та/або піддані іншим змінам, умовам і обмеженням.

7.3.6. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме: у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов Договору чи вимог до документів; за дії перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення авіарейсів та інших транспортних засобів, зміна вартості квитків, вилучення тарифу з продажу, ануляція неоплачених або оплачених Бронювань), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, цінностей та документів пасажирів протягом усього терміну їхньої поїздки. У цих випадках відповідальність перед пасажирами несуть авіаційні перевізники відповідно до міжнародних правил та Законодавства. Претензії пасажирів розглядаються перевізниками на основі Законодавства та правил міжнародних перевезень; за дії митних та імміграційних властей; за обмеження права пасажира на виїзд з України чи іншого пункту відправлення компетентними органами відповідної країни; за дії консульств іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову або зміну строків видачі в'їзних віз; за наслідки порушення пасажиром митних і прикордонних формальностей, правил проїзду і провезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки в країні тимчасового перебування; за відсутність у пасажира проїзних документів, отриманих від rozetka.travel; за неявку або спізнення пасажирів на реєстрацію рейсу; за невиконання пасажирами встановлених перевізником правил поведінки на борту літака; за відсутність у пасажирів оформлених закордонних паспортів до моменту початку поїздки, відповідних документів, що регулюють питання виїзду неповнолітніх віком до 18 років; за справжність і правильність оформлення документів Користувача (достовірність відомостей, які вони містять).

7.3.7. Користувач підтверджує та гарантує, що він ознайомлений і згоден: з вимогами до оформлення та наявності документів, необхідних для здійснення поїздки, і приймає на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних документів для поїздки. Користувачу слід самостійно ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, в яку він прямує, в тому числі вимоги до оформлення документів, необхідних при виїзді і прибутті, необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в'їзді в країну з безвізовим режимом для громадян країни, що має відповідну угоду з Україною, або дотримання інших необхідних для в'їзду вимог (наявність медичного страхування для виїжджаючих за кордон, підтвердження наявності достатньої кількості коштів і т.д.), необхідність оформлення інших документів для виїзду неповнолітніх віком до 18 років, тварин, дозволів на вивіз зброї, художніх цінностей та інших дозволів і погоджень. rozetka.travel не несе відповідальності за незнання або недотримання Користувачем даних вимог; з умовами застосування тарифів перевізників, в тому числі з умовами повернення та обміну квитків, а також з умовами здійснення перевізниками стикувальних рейсів, у разі оформлення квитка з пересадкою (час достатній для здійснення пересадки, оформлення транзитних віз і т.д.); з вимогами, що пред'являються до закордонних паспортів та інших формальних документів, у тому числі, про залишковий строк дії закордонного паспорта, необхідний для отримання візи та в'їзду у країну перебування; про особливості та правила прикордонного (митного) контролю (режиму) України та іноземних держав; про зобов'язання дотримуватися митних та прикордонних правил; про те, що пасажири самостійно несуть повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, згод на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для перетину кордону, за достовірність відомостей, що містяться в цих документах; про те, що депортація Користувача з недійсними в'їзними або виїзними документами здійснюється виключно за рахунок пасажира. Користувач зобов'язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни.


8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. Будь-які спори, що можуть виникнути відносно даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У всіх питаннях, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються Законодавством.

8.2. До відносин, що виникли з Договору, застосовується норми Законодавства.


9. ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ


9.1. Заборонено: 

- використовувати Сайт або його контент в комерційних цілях;

- використовувати Сайт яким-небудь способом, що порушує будь-які Положення Договору та або будь-яку статтю Законодавства;

- використовувати будь-яке обладнання та/або програмне забезпечення, призначене для: пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом; виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту та інші системи, пов'язані з обслуговуванням користувачів та наданням Послуг rozetka.travel; моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних, контенту та/або іншої інформації з Сайту, будь-якими засобами, з будь-якою метою, без офіційного письмового дозволу rozetka.travel.


10. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ


10.1. Якщо будь-яка частина Договору виявиться нелегітимною, юридично недійсною, або такою, що не має законної сили, це не спричинить недійсності Договору в цілому.

10.2. Друкована версія Публічної пропозиції та будь-якого повідомлення, поданого в електронній формі, повинна прийматися у будь-якому судочинстві та адміністративному провадженні на її основі, стосується її і підпорядковується тим самим умовам, що й інші ділові документи та ділові книги, які були вироблені відразу та зберігаються у друкованій формі.

10.3. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з кожним документом, що зазначений в Публічній пропозиції та дати свою згоду діяти чітко з урахуванням зазначених правил при замовленні/активації будь-якої послуги.

10.4. Повну відповідальність за перевезення Користувача та надання Послуги несе Постачальник Послуг. 

10.5. Засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах Сайту (розклади, статистика затримок рейсів, рейтинги, довідники, погода, новини про туризм, інформаційні матеріали про країни, міста, події тощо), призначені винятково для ознайомчої функції Користувачів Сайту.

10.5.1. Усі дані розкладів, рейсів, табло вильотів/прильотів, статистики затримок рейсів, погоди — надаються відповідними компаніями по збору даних, і тому, достовірність та точність інформації цих розділів не лежить у полі відповідальності rozetka.travel

10.5.2. Сайт не несе відповідальності за будь-які зміни в розкладах і довідкових сервісах.


11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе цим Договором зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору.

11.2. До обставин непереборної сили відносяться: пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов'язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. Термін виконання зобов'язань по Договору відкладається спів розмірно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти.

11.3. Про настання (і припинення) зазначених у п. 11.2. Публічної пропозиції обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана сповістити іншу Сторону протягом трьох днів. Невиконання цієї вимоги позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини та не звільняє від відповідальності по даному договору. Термін виконання зобов'язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором. Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.

11.4. При настанні вказаних обставин Сторони мають право в судовому порядку вимагати розірвання договору.


12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 


12.1. Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою Користувача або 
ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ", шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення поштою.

12.2. ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ" має право розірвати Договір в будь-який час без попереднього повідомлення у разі порушення Користувачем порядку і строків Бронювання та оплати послуг.


13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


13.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу.


14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ


14.1. Укладаючи Договір Користувач погоджується на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збирання, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Вище зазначена інформація (персональні дані) буде оброблятися згідно Закону України "Про захист персональних даних".

14.2. Обробка персональних даних також здійснюється з метою надання доступу до інформації та матеріалів, розміщених на Сайті.

14.3. Категорії персональних даних, які обробляються: прізвище ім'я по батькові; адреса електронної пошти; дата народження; стать; місце проживання; електронні ідентифікаційні дані; електронні дані про локалізацію; паспортні дані Користувачів;інші дані, які добровільно надаються суб'єктом персональних даних для реалізації Користувачем мети обробки.

14.4. Обробка персональних даних здійснюється на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ "Про захист персональних даних", ЗУ "Про інформацію", інших нормативно-правових документів.


15. БОРОТЬБА З ШАХРАЙСТВОМ


15.1. Принципи та методи боротьби з шахрайством та його спробами rozetka.travel викладено у розділі Політика боротьби з шахрайством і є невід'ємною частиною Договору.

15.2. rozetka.travel залишає за собою право розслідувати будь-яке незаконне та/або несанкціоноване використання Сайту, включаючи, але не обмежуючись, несанкціонованим використанням роботів та інших автоматичних пристроїв по відношенню до Сайту, і прийняти комплекс відповідних правових дій, згідно Законодавства, для запобігання завдання збитків або для вимоги відшкодування завданих збитків.


16. АВТОРСЬКІ ПРАВА


16.1. Усі матеріали на сайті належать rozetka.travel або його партнерам. Усі матеріали захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, ПО, правами на бази даних та іншими елементами вмісту сайту.

16.2. Користувач не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього узгодження з rozetka.travel.

16.3. Якщо Користувачу стало відомо про порушення закону щодо нашого бренду, будь ласка, повідомте службу підтримки Сайту.

16.4. Якщо Користувач абсолютно впевнений в тому, що матеріал, який ми публікуємо, порушує його авторські права – Користувач(або його представник) може відправити нам оригінал або скан-копію письмового повідомлення, що містить чіткий опис матеріалу, який порушує права; як доказ того, що права були порушені; контакти відправника; особистий підпис.

16.5. Правила, умови, Політики, що затверджені rozetka.travel та у яких є посилання на цю Публічну пропозицію, є невід’ємними частинами Договору та вони однаково розповсюджуються на Користувачів.


17. РЕКВІЗИТИ ТОВ "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ"


Повне найменування організації: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ"

Місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, Харківське Шосе, 

будинок 201-203, корпус 2А, ЛІТЕРА Ф, кімната 511

Ідентифікаційний код юридичної особи 42958012

Поточний рахунок у гривні UA603510050000026008878946278

 в АТ "УКРСИББАНК", Код банку 351005

Поточний рахунок у гривні №UA203052990000026001006217510

 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Код банку 300711

Тел.: +380 63 359 07 77, +380 44 359 07 77