Розыгрыш тура в Турцию

Правила проведення акції «Вигравай тур до Туреччини разом з Rozetka Travel»

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)
1. Термінологія Акції. Загальні умови
1.1. Акція «Вигравай тур до Туреччини разом з Rozetka Travel» – рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності існуючих клієнтів до послуг, які надаються Організаторам своїм користувачам та клієнтам.
1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Розетка Тревел»; адреса: 02121, м. Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 201-203, корпус 2 А, літера Ф, кімната 511; код ЄДРПОУ 42958012 (надалі «Організатор»). 
1.3. Період проведення Акції: з 16:00 22 листопада 2019 р. до 23:59 06 грудня 2019 р.
1.4. Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження *, в мережі Інтернет.
1.5. Заохочення – спеціальні пропозиції та вигоди для Учасників, які можуть бути отриманні Учасниками Акції за умови виконання останніми Правил Акції.
1.6. Сервіс – онлайн-сервіс (платформа) https://rozetka.travel/.
1.7. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Заохочувальний фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції.
1.8. Учасник Акції/Учасник – дієздатний громадянин України, який виконав всі умови здобуття права на участь у розіграші Заохочень. Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції.
1.9. Переможець - Учасник, якого було обрано за допомогою сайту random.org і який виконав умови даних Правил.
1.10. Офіційна сторінка Акції. Правила розміщені для публічного доступу в мережі Інтернет на сайті https://rozetka.travel/rozygrysh-tura-v-turtsiya-22-11-04-12-2019. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції.
1.11. Профіль Rozetka Travel – профіль сервісу Rozetka Travel в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/rozetka.travel.
1.12. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 
1.13. Організатор не несе відповідальності за:
1.13.1.не ознайомлення з інформацією про Переможця Акції (неотримання/несвоєчасне отримання відомостей/документів, необхідних для отримання Заохочення з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора причин);
1.13.2.роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в результат і яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;
1.13.3.неможливість надання Заохочень Учасникам з будь-яких причин, не залежних від Організатора, в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані не вірно. При цьому, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.
2. Вимоги до Учасників Акції
2.1. Учасник має бути зареєстрованим користувачем Сервісу. 
2.2. Учасниками не можуть бути працівники Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
2.3. Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.
2.4. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.
2.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з тим, що Організатор має право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має бути оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію.
2.6. Надання Учасником (Переможцем) невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Заохочення. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.7. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 
2.7.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 
2.7.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції. 
2. Заохочувальний̆ фонд Акції
3.1. Заохочувальний̆ фонд Акції складається з 1 (одного) туру на двох осіб в готель TT Hotels Pegasos Club (Туреччина, Аланія) 4* з системою харчування “All inclusive”; дати туру: 10.05.2020-15.05.2020.
3.2. Переможець не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Заохочень. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
3.3. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення та/або змінити умови Акції у будь-який момент та/або змінювати заохочувальний фонд Акції, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. 
3.4. Кількість Заохочень обмежена і складає зазначену вище кількість. 
3.5. Організатор не несе жодної відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема, за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4. Умови участі в Акції
4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії:
4.1.1. Зареєструватися на Сервісі.
4.1.2. Здійснити бронювання та передплату туру на Сервісі в період з 16:00 22 листопада 2019 р. по 23:59 05 грудня 2019 р. Тур має коштувати не менше 20 000 (двадцяти тисяч гривень). 
4.2. Учасник погоджується, що виконуючи дії, визначені, в п.4.1. Правил, він підтверджує факт згоди з умовами участі в Акції. Невиконання особою умов Правил унеможливлює її участь в Акції, така особа не може вважатися Учасником.
4.3. В межах даної Акції забороняється розповсюджувати:
4.3.1. інформацію та фото, яка не відповідає тематиці Акції та/або умовам участі;
4.3.2. фотографії/повідомлення та будь-яку іншу інформацію, що містять ненормативну лексику, образи, завідомо наклепницьку інформацію, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як пропаганда насильства чи аморального характеру;
4.3.3. фотографії, що містять сцени насильницької або буйної поведінки та будь-якої поведінки, що може бути розцінена як порушення загальнолюдських норм та норм моралі;
4.3.4. посилання на фішингові сайти, а також будь-які ресурси, що займаються шахрайством і поширенням шкідливих програм;
4.3.5. інформацію, що порушує права інтелектуальної власності.
5. Визначення Переможця Акції:
5.1. Переможці обираються серед всіх Учасників, які дотримувались умови участі в Акції та Правил випадковим чином за допомогою сервісу random.org. Переможцем визнається Учасник, який отримав у сервісі random.org порядковий номер «1». 
5.2. Підтвердженням визначення є Переможців є відеозапис із сайту random.org буде розміщено протягом 24 годин після закінчення Акції у Профілі Rozetka Travel, в профілі Rozetka Travel в соціальній мережі Instagram та на сайті rozetka.travel.
5.3. У випадку не отримання Заохочення Переможцем відповідно до п.6. Правил, Організатор визначає додаткового Переможця за допомогою сервісу random.org. 
5.4. Переможець не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграші третім особам. 
5.5. Процедура визначення одержувача Заохочення не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
6. Порядок отримання Заохочень:
6.1. Для отримання Заохочення Переможцю необхідно протягом 10 робочих днів з дати визначення його Переможцем надіслати Організатору повідомлення у Профіль Rozetka Travel та надати всю необхідну інформацію на запит адміністратора профілю, в тому числі:
6.1.1. сканкопію паспорта;
6.1.2. сканкопія реєстраційного номеру облікової карти платника податків;
6.1.3. поштову адресу та контактний телефон
6.1.4. інші документи, за вимогою Організатора, що необхідні для надання Заохочення.
6.2. Переможець для отримання та використання Заохочення має надати всю необхідну інформацію по запиту Організатора для здійснення оформлення туру. Після отримання всієї необхідної інформації, Організатор повідомляє Переможцю про дату початку туру та детальну інформацію про готель.
6.3. Підтвердженням отримання Заохочення є одержання Переможцем інформаційного листу від Організатора, який міститить детальну інформацію про Заохочення та порядок його використання. Інформаційний лист надсилається Переможцю до відділення ТОВ «Нова Пошта», на адресу, що була повідомлена Переможцем адміністратору Профілю Rozetka Travel протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання необхідної інформації від Переможця.
6.4. Витрати на відправку Заохочення покладаються на Організатора.
6.5. Організатор виступає податковим агентом Переможців та зобов’язується сплатити податки у відповідності до законодавства України. 
6.6. У випадку, якщо Переможець надав не всю інформацію та/або надана інформація що передбачена даними Правилами, не відповідає дійсності чи має явні ознаки фальсифікації, або якщо Переможець попадає в коло осіб, визначених в п. 2.2. цих Правил, такому Переможцю може бути відмовлено в отриманні Заохочення. В цьому випадку буде вважатись, що такий Переможець, добровільно, самостійно відмовився від Заохочення. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається, а таке Заохочення повертається Організатору. 
7. Персональні дані:
7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з наступним:
7.1.1. інформація про факт перемоги, а також про Переможця будуть опубліковані у Профілі Rozetka Travel, а також в інших соціальних мережах та каналах зв’язку Організатора.
7.1.2. Учасник ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
7.3. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:
7.3.1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника / розпорядника його персональних даних;
7.3.2. вимагати від Організатора Акції як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
7.3.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.
7.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
7.5. Організатор не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатор Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 *За винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам за поштовими адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Подарунків Активності в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Подарунку Активності виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці погодженому із Виконавцем