Правила использования промокодов

Затверджено 

Наказом №11 від 03.02.2020 року

Директора ТОВ «Розетка Тревел»

Правила використання промокодів rozetka.travel

1. Терміни та визначення, що використані в Правилах використання промокодів (надалі – Правила), мають такі значення:

Активність – маркетингова активність, що проводиться rozetka.travel для потенційних Користувачів \ Користувачів, та в рамках якої, Організатор надає можливість отримати Промокод та використати його згідно умов, що зазначені в цих Правилах та в Додатку до Правил, за умови виконання дій/вимог Користувачем, що визначені rozetka.travel;

Додаток – додаток (додатки), який (які) є невід’ємною частина Правил та в якому (яких) зазначені істотні умови Активності для отримання Промокоду та\або його використання;

rozetka.travel – Товариство з обмеженою відповідальністю «Розетка Тревел»; адреса: 02121, м. Київ, Харківське Шосе, будинок 201-203, корпус 2 А, літера Ф, кімната 511; код ЄДРПОУ 42958012;

Період дії Активності - період проведення Активності, протягом якого видаються Промо-коди та\або протягом якого Користувачі мають можливість їх використати;

Промокод – це буквено-цифровий код (або їх комбінація, що розташована в рандомному порядку), який може бути використаний Користувачем протягом Періоду дії Активності для отримання знижки при оплаті Послуг доступу до Системи бронювання на Сайті (на етапі оформлення Замовлення), при цьому знижка надається у вигляді відсотка від вартості послуг (%) або певної грошової суми, розмір яких встановлюється у Додатку та залежить від умов Активності; 

Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт https://rozetka.travel/, що належить rozetka.travel, через який надаються Послуги доступу до Системи бронювання та на якому опубліковано Правила;

Користувач – дієздатна фізична особа, яка проживає на території України*, досягла 18 років, та на момент проведення Активності має право отримати Промокод та\або використати його для сплати Винагороди;

2. Інші терміни, що вживаються в цих Правилах та зазначені з великої літери, застосовуються в значеннях, що визначені в Публічній пропозиції (оферті) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЗЕТКА ТРЕВЕЛ» на укладення Договору про надання послуг rozetka.travel, яка розміщена на Сайті.

3. З метою заохотити і ще більше заручитися підтримкою лояльних Користувачів, rozetka.travel надає можливість отримати Промокод згідно умов Активності, що зазначені в Додатку.  

4. Промокод надається rozetka.travel протягом Періоду дії Активності при оформленні першого Замовлення Користувачем на Сайті \ при оформленні Замовлення згідно умов Активності, що наведені в Додатку \ надсилається на адресу електронної пошти Користувача \ надсилається в смс-повідомленні Користувачу на вказаний номер телефону в Особистому Кабінеті \ опублікується на сторінках в соціальних мережах rozetka.travel та в інших випадках, що зазначені \ будуть зазначені в Додатку. 

5. Скористатися одним Промокодом Користувач має можливість один раз шляхом його введення у відповідне поле (розділ) під час оформлення Замовлення на Сайті. 

УВАГА! Отримати Промокоди протягом Періоду дії різних Активностей можливо необмежену кількість разів, але в рамках оформлення одного Замовлення вводиться лише один Промокод. 

6. Промокод активується автоматично і Користувачу надається остаточна вартість до оплати відповідним послуг. 

7. Використовуючи Промокод, Користувач розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що:

- разом із Промокодом йому може бути надіслано \ надано інформацію про суму знижки за Промокодом, послугу, для якої його можна використати, а також про термін дії Промокоду;

- Промокод не можна обміняти на грошовий еквівалент;

- Промокод не є подарунком

- власник Промокоду не зобов'язаний його використовувати;

- якщо Промокод не був врахований при оплаті Замовлення, грошові кошти не повертаються. rozetka.travel залишає за собою право не надавати новий Промокод;

- Промокоди мають обмежений період використання, після закінчення якого Промокод не можна використати;

- Промокод може бути використаний для оформлення визначених в Додатку Замовлень (тобто не може бути використаний під час оформлення будь-якого Замовлення);

- rozetka.travel залишає за собою право скасувати дію будь-якого Промокоду у будь-який час та з будь-якої причини, зокрема у випадках, коли rozetka.travel стало відомо, що такі Промокоди використовуються незаконно або шахрайським чином, видані помилково, або вже не є дійсними;

- ознайомлення з Правилами і надає свою повну та безумовну згоду з ними; 

- порушення Користувачем умов Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Активності) вважається відмовою Користувача від Промокоду;

- у випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих ними, остаточне рішення приймається rozetka.travel; 

- rozetka.travel має право вносити зміни до Правил (в т.ч. Додатку), шляхом внесення змін, при цьому такі зміни та/або доповнення можливі у випадку їх оприлюднення на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил;

- у всьому, що не передбачено цими Правилами, rozetka.travel та Користувач керуються чинним законодавством України;

- rozetka.travel не несе відповідальності за не використання (несвоєчасне використання) Користувачем Промокоду;

- Промокод не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу, і не переслідує мети отримання прибутку;

- Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

Додаток до Правил використання промокодів rozetka.travel 

*За винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку rozetka.travel гарантувати належне використання Промокодів. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони мають право на отримання Промокоду та виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати його на території України, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження.